Politikat e Rimbursimit

TeleCo Albania Në raste të veçanta kur linja abuzohet TeleCo merr masa duke kufizuar shpejtësinë për ata klientë që e përdorin linjën në mënyrë të pazakontë: Limitet hyjnë në fuqi pasi kalohen në mënyrë të pazakontë caqet e trafikut. Më tej masat do të merren me kufizime në shpejtësinë e upload-it dhe download-it si më poshtë. Shpejtësia e paketës testohet dhe ofrohet tek linja e pajisjes me kabëll LAN. Shpejtësia në Wireless varion nga faktorë të tjerë dhe mund të jetë maksimumi deri në shpejtësinë e paketës përkatëse. Klienti ka të drejtë të kërkojë anullimin e kontratës në raste kur nuk i plotësohen kushtet e ofruara në kontratë. Klienti I rimbursohet e gjitha shuma e paguar nëse është në muajin e parë të abonimit, nëse ka kaluar më shumë se një muaj bëhet llogaritja sa kohe ka kaluar si klienti yne edhe I rimbursohet shuma e mbetur kesh.

Na Kontaktoni

or