Tele Co Albania ofron telefoni fikse që sjell një mënyrë të re komunikimi, me tarifa më të ulta dhe të kontrollueshme nga të gjithë dhe në çdo moment sipas nevojave tuaja. Së shpejti TeleCo Albania sjell për abonentët e saj teknologjinë VOIP (Vioce Over IP), me qëllim cilësinë më të lartë të zërit, dhe koston më të ulët. Ne ofrojmë gjithashtu edhe portabilitetin e numrit tuaj fiks si dhe numeracion telefonik për kompani dhe institucione të ndryshme.

Plans

Tarifat

Biseda Lokale Tele.Co0 Lekë/Minuti0 Lekë/Minuti0 Lekë/Minuti
Biseda Kombetare Fiks 6 Lekë/Minuti6 Lekë/Minuti6 Lekë/Minuti
Biseda Kombetare Mobile 12 Lekë/Minuti12 Lekë/Minuti12 Lekë/Minuti
Biseda NdërKombetare Zona 112 Lekë/Minuti12 Lekë/Minuti12 Lekë/Minuti
Biseda NdërKombetare Zona 224 Lekë/Minuti24 Lekë/Minuti24 Lekë/Minuti
Biseda NdërKombetare Zona 328 Lekë/Minuti28 Lekë/Minuti28 Lekë/Minuti
Biseda NdërKombetare Zona 431 Lekë/Minuti31 Lekë/Minuti31 Lekë/Minuti
Biseda NdërKombetare Zona 550 Lekë/Minuti50 Lekë/Minuti50 Lekë/Minuti